123 Street, NYC, US 0123456789 [email protected]

Hit enter to search or ESC to close
folk.shaknuadaravusida.info

Have any Question or Comment?

10 comments on “ Ord For Dagen - Marianne Stensland Szewczyk - ...så Livskraften Fritt Får Strømme

Arazragore
– Jeg hadde ikke vært den jeg er i dag uten fritidsklubben. TILLIT: Siv Janna mener det er viktig at ungdomsklubben må ha forutsigelige og trygge rammer med fast ansatte som kan bygge opp tillit over tid. Jakob åpnet seg og fortalte om sine problemer fordi han ble møtt med respekt og fikk tillit til de ansatte. Skal ikke synes så godt.
Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Site Title, Some rights reserved.

WordPress Di Responsive Theme